top of page

Peter Nordin

Kinder- en jeugdpsychiater

Peter - DSCF5129.jpg

Tijdens die opleiding werkte hij met veel plezier in een huisartsengroepspraktijk te Vilvoorde. De ervaring die hij zo kon opdoen met de dynamieken die leven binnen gezinnen en zelfs hele families, beschouwt hij nog steeds als onbetaalbaar. Ook beschouwt hij die jaren als een onmisbare leerschool om te leren hoe belangrijk de observatie van mensen in hun thuiscontext kan zijn. Soms wordt dan pas de samenhang van de moeilijkheden echt duidelijk en krijgt men pas dan zicht op waarom een behandeling die theoretisch als meest effectieve wordt beschouwd, toch faalt.

Ten slotte stelde de huisartsgeneeskunde hem als geen ander in staat te oefenen met de relativiteit der dingen, met het niet zeker weten en met nederigheid.

Peter Nordin voltooide zijn interuniversitaire opleiding tot huisarts in 2001.

De interesse voor de mentale ontwikkeling van kinderen was echter nooit ver weg. En zo kwam het dat hij alsnog begon aan een lange maar vruchtbare specialisatie in de kinder- en jeugdpsychiatrie aan de UIA.

In die jaren volgde Peter Nordin ook een heel verscheiden psychotherapieopleiding in het UCKJA (Universitair Centrum Kinder-en Jeugdpsychiatrie Antwerpen). Die was opgebouwd rond de denkkaders van de cognitieve-gedragstherapie, de systeemtherapie en de psychodynamische therapie. Het leertherapeutische  deel van de opleiding was dan weer sterk experiëntieel cliëntgericht georiënteerd. En ook oplossingsgerichte therapie was hem al van voordien niet vreemd. Het lukte Peter Nordin een mooie integratie te maken van dit uitgebreide aanbod en zich stevig te oefenen in de basistherapeutische vaardigheden.

Na een laatste jaar specialisatie waarin hij na lang aandringen eindelijk de kans kreeg te mogen leren en werken in het infantteam (0 tot 4 jaar) van het UCKJA sloot dokter Nordin in 2006 zijn specialisatie met succes af. De voorliefde voor de zeer vroege kindontwikkeling  en de rol die ze blijft spelen in latere ontwikkelingsfases en in het leven zal blijven voortduren.

In het najaar van 2007 kwam hij in contact met Haim Omer en zijn 'Geweldloos verzet in gezinnen' en Nieuwe autoriteit'. Het was liefde op het eerste gezicht met dit gedachtengoed. Het ging niet alleen zijn ouderondersteuning heel sterk kleuren maar ook zijn kijk op wat kinderen thuis, op school en in de gemeenschap echt nodig hebben.

Parallel aan Haim Omer en Eli Lebowitz kwam Peter Nordin tot een werkbare integratie van het geweldloos verzet in gezinnen en hechting zoals uitgelegd in de ‘Circle of Security’ (Marvin, Cooper, Hoffman and Powell).

In oktober 2012 volgde Peter Nordin de basis en gevorderde training aan de International School of Nonviolent Resistance te Tel Aviv.

In de jaren na zijn specialisatie werkte hij in verschillende klinische settings. Zo werkte hij in het kinderteam van het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg De Pont vestigingen Boom en Lier. Daarna startte hij samen met de andere stuurgroepleden de kinderpsychiatrische dienst van AZ Nikolaas op, leidde daar de afdeling De Beren (6 tot 12 jaar) en was de inspirator voor hun infantproject. Tot eind 2012 werkte dokter Nordin vervolgens in DBC Openluchtopvoeding waar hij verschillende opvoedersteams en hun aanvullend team als kinderpsychiater bijstond. Hij was betrokken bij de ontwikkeling van het FIT-project (Flexibele individuele intensieve trajectbegeleiding), een project voor jongeren met uiterst complexe emotionele en gedragsmoeilijkheden. Ook in het 'co-viseren' van ITA (Intensieve Thuisbegeleiding Antwerpen) stopte hij hart en ziel.

Peter Nordin heeft na zijn specialisatie ook steeds gewerkt aan de uitbouw van een privépraktijk binnen het Centrum voor Integrale Psychotherapie te Berchem. Hij hielp er ook het kinderteam ontwikkelen. Het CIP in Berchem zal altijd een warme plaats in zijn hart hebben. Het was in die 'professionele thuis' dat hij zijn visie kon uitdenken.

Voor dokter Peter Nordin heeft inhoudelijke kwaliteit altijd geprimeerd. In grotere instellingen bleek dit telkens mooi meegenomen maar ondergeschikt aan andere belangen. Hij weigerde zich daar bij neer te leggen en in de zomer van 2012 trok de samenloop van omstandigheden dokter Nordin en zijn echtgenote Katrien Vanbrabant over de streep om te gaan voor een heel eigen project. En zo startte in april 2013 het ‘Multidisciplinair Psychopedagogisch Centrum: Station Kinderen Centraal, Halte voor Gezinnen’.

Peter Nordin wil er samen met gelijkgestemden, die toch sterk kunnen verschillen qua achtergrond en vooropleiding, werken voor kinderen die een apartere ontwikkeling kennen en waarvan de zorgcontext zo voor een exponentieel verzwaarde opgave komt te staan. Bij uitbreiding wil het centrum er zijn voor kinderen waarvan de ontwikkeling om welke reden dan ook onder druk is komen te staan.

''Het lukte Peter Nordin een mooie
integratie te maken van dit uitgebreide
aanbod en zich stevig te oefenen in
de basistherapeutische vaardigheden.''
_KCtreinspoorHal.jpg
bottom of page