top of page
Fien Billion-2.jpg

systeemtherapeut
i.o.

gezinstherapie / systeemtherapie

Wanneer iemand in het gezin zich zorgen maakt kan het helpend zijn om samen als gezin in gesprek te gaan.

Om allerhande redenen kunnen er zorgen ontstaan. Geen enkele ouder wil zijn of haar kind niet begrijpen en geen enkel kind wil onduidelijkheid scheppen, en toch doet dit zich soms voor.

Wanneer kies je voor een gezinstherapeut?

Er zijn verschillende aanleidingen om met een gezinstherapeut te werken:

  • Eén of meerdere leden van het gezin maken zich zorgen om iemand uit het gezin.

  • Er is een blijvende spanning of ongemak in het gezin waarover niet gesproken kan worden.

  • Er zijn veranderingen in het gezin die een impact hebben op iedereen vb. een verhuis, scheiding, ziekte, overlijden …

 

Wat kan je van gezinstherapie verwachten?

Elke gezinstherapie loopt anders.

Bij jonge kinderen zal er voornamelijk ingezet worden op het ondersteunen van ouders om hun kind te begeleiden.

Met oudere kinderen en jongeren wordt er samen gesproken over moeilijkheden, zorgen en ook krachten binnen het gezin.

 

Doorgaans worden bij het eerste gesprek alle gezinsleden uitgenodigd.

Een gezinstherapeut luistert naar de verschillende verhalen waarin ieders standpunt en manier van kijken van belang zijn. Tijdens de gesprekken worden onderlinge reacties, vaste patronen en verschillende verwachtingen zichtbaar. Hierover spreken kan helpen elkaar te begrijpen en te verstaan welke invloed ieder op de anderen heeft.

Hoelang duurt een gezinstherapie?

Het aantal gesprekken hangt af van een aantal factoren: de aard van de moeilijkheden, de voorgeschiedenis, de oorzaken, de motivatie van gezinsleden…

Soms zijn enkele gesprekken al verhelderend, bij anderen is een langdurigere begeleiding beter.

Er zal steeds samen met het gezin gesproken worden over het einde van de gezinstherapie.

in opbouw

bottom of page