top of page

ONZE WERKING

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
_7.jpg

Na aanmelding via ons online aanmeldingsformulier en een eventueel verkennend keuze-gesprek met één van onze medewerkers wordt in overleg met de kinder- en jeugdpsychiater bepaald welke medewerker uw behandelaar wordt en of diagnostiek aangewezen is.

Als u na een eventueel verkennend keuze-gesprek akkoord gaat met een traject bij Kinderen Centraal dan vragen wij u om een administratieve opstartkost van 150 euro te betalen, dit per kind in het gezin dat opgestart wordt. Dit bedrag gaat niet naar uw behandelaar maar naar de werking van Kinderen Centraal voor het werk achter de schermen. Deze kost is éénmalig voor nieuw opgestarte dossiers en blijft geldig tot uw kind 18 jaar is.

Als tijdens het traject met uw behandelaar duidelijk wordt dat het advies van de kinderpsychiater aangewezen is dan boekt de behandelende therapeut een afspraak in met de kinderpsychiater. U komt dan samen met de behandelaar op consultatie om samen te praten over uw vragen en bezorgheden en over de nog ontbrekende puzzelstukken. Ook wordt er dan bekeken wie, wat en hoe verder.

In het geval van diagnostiek worden er ook één of meer afspraken bij de kinderpsychiater gepland om het diagnostisch traject te evalueren en uiteindelijk af te ronden met een adviesgesprek. Deze gesprekken gebeuren altijd in aanwezigheid van de behandelende medewerker. 

Voor de gesprekken met uw behandelaar, een medewerker van ons team, betaalt u een afgesproken honorarium rechtstreeks aan de medewerker. Zie onder voor onze tarieven.

 

Van zodra de kinderpsychiater betrokken wordt bij het traject van uw kind hebt u een verwijsbrief nodig voor 'een (nieuwe) kinderpsychiatrische evaluatie'. Deze verwijsbrief is belangrijk voor de terugbetaling van deze consultaties. De kinderpsychiater is geconventioneerd, en indien de verwijsbrief in orde is worden deze consultaties, buiten het geconventioneerde remgeld, volledig terugbetaald door het ziekenfonds. Wij dienen deze consultaties indien gewenst of aangewezen rechtstreeks in bij het ziekenfonds zodat u enkel het remgeld betaalt na de consultatie.

 

De kinderpsychiater is niet rechtstreeks toegankelijk, enkel uw behandelende medewerker kan een afspraak bij hem aanvragen om samen met u zijn advies in te winnen en te overleggen over het traject van uw kind.
 

Lopende begeleidingen worden regelmatig tijdens teamvergaderingen met/door de kinderpsychiater besproken en opgevolgd.

Praktisch

Wat meebrengen naar een verkennend keuze-gesprek of intake?

  • de identiteitskaart van uw zoon of dochter

  • de ondertekende toestemmingsverklaring

  • eerdere verslaggeving

  • indien reeds aanwezig: de verwijsbrief

Tarieven

U kan bij ons dus terecht voor psychotherapie, diagnostiek, netwerkoverleg, …

Voor de eigen bijdrage hanteren wij een basistarief van 75 euro/uur.

Na een aanmelding kan u uitgenodigd worden voor een verkennend keuze-gesprek om uw aanmelding verder toe te lichten. Tijdens dit gesprek wordt besloten of een diagnostisch onderzoek aangewezen is.
De totale kostprijs van een diagnostisch onderzoek is afhankelijk van het aantal testmomenten. Als richtlijn kan je hanteren dat na het eventuele keuze-gesprek er een intake en ongeveer 6 contactmomenten volgen met behandelaar en/of kinderpsychiater + adviesgesprek. 

Voor een basis psychologisch diagnostisch onderzoek betaalt u 75 euro/contactuur en een forfait van 225 euro (3 werkuren) voor het niet contact-gebonden werk zoals scoring, overleg, verslaggeving etc. 

In een basisonderzoek zijn ADOS-2 en COSI niet inbegrepen. Voor de testafname van ADOS-2 en COSI wordt 225 euro aangerekend. 

Dr. Nordin is geconventioneerd, wat betekent dat u 8,68 of 4,34 euro voor een consultatie betaalt.

Voor psychotherapie (niet voor diagnostiek!) bieden sommige ziekenfondsen een beperkte terugbetaling. 

U kan cash, met bancontact of via de bancontact/payconiq app betalen.

AFSPRAAK ANNULEREN
 

Indien u niet aanwezig kan zijn op een afspraak, vragen wij u deze ten laatste 48 uur voorafgaand aan de afspraak telefonisch te annuleren (tussen 9-13u). Als u een e-mail stuurt is een annulering pas geldig als u bevestiging hebt gekregen van ontvangst. Wij vragen u geen annuleringen te sturen per sms.

Voor afspraken die niet tijdig geannuleerd werden, wordt de prijs van de consultatie aangerekend, zijnde 75 euro per voor u vrijgehouden uur. Ook in geval van ziekte wordt de consultatie aangerekend. Wij hopen op uw begrip.

 

Spijtig genoeg moeten wij vaak mensen teleurstellen met een lange wachttijd. De dokter en therapeuten trekken minstens 1 à 1.5u voor u uit en kunnen in die tijd niemand anders helpen. 


 

TIMING
 

Afhankelijk van een aantal factoren (zoals agenda, aard, complexiteit van de problemen, aard van de vraag, schoolvakanties, …) kunnen wij volgende tijdspannes vooropstellen: 

  • Tijd tussen eerste aanmelding en verkennend keuze-gesprek: 1 maand

  • Tijd tussen verkennend keuze-gesprek en start diagnostisch onderzoek: 3 maanden

  • Diagnostisch onderzoek: 8 tal weken

  • Tijd tussen adviesgesprek en verslag: 6 weken 

Wij streven ernaar ons aan deze termijnen te houden; het kan uiteraard zijn dat het proces door gunstige omstandigheden sneller verloopt, en door ongunstige omstandigheden trager verloopt.

VOORSCHRIFTEN

Indien u tussentijds voorschriften aanvraagt, kan u die afhalen aan ons secretariaat nadat Anne of uw therapeut heeft laten weten dat ze klaarliggen. Wij streven er ook naar uw huisarts zo goed mogelijk op de hoogte te houden van het proces zodat hij of zij herhalingsvoorschriften voor u kan aanmaken.

 

ONZE THERAPIEHOND LOU

We hebben vele jaren het plezier gehad om te werken met een therapiehond in onze praktijk. Omstandigheden, zoals de Covid pandemie, hebben ons doen besluiten om Lou op welverdiend pensioen te laten gaan. Door de maandenlange onderbrekingen was Lou niet meer getraind als therapiedier, en we merkten helaas dat een terugkeer naar de werkvloer een heel grote inspanning vroeg. 

PRIVACY VERKLARING

Hier kan u onze privacy verklaring nalezen.

_KCtreinspoorHal.jpg
Administratieve opstartkost per kind
Basistarief

verkennend keuze-gesprek

Psychotherapie


Adviesgesprek (gemiddeld 1,5 u)
gewoonlijk met 30 min voorbespreking met uw behandelaar en 60 min contact met kind/gezin

 
Netwerkgesprek/installatievergadering

met meerdere therapeuten

Extra verslaggeving
(verslagen voor FOD, VAPH, GON, orthoscopics…) Schooloverleg
Gesprek/onderzoek op verplaatsing

 

Orthoscopie (gekleurde bril)

Forfait diagnostiek, gebruik testmateriaal,
scoring, verslaggeving, overleg, ...

ados-2 (afname, scoring, kort verslag)
Cosi (afname, scoring, kort verslag)

150 euro

75 euro/uur

75 euro/uur

112 euro

+ 8,68 of 4,34 euro remgeld dr. Nordin

indien via derdebetaler wordt ingediend.

 

 

75 euro/therapeut/uur

75 euro 

Gesprek/onderzoek 75 euro/uur

Effectieve reistijd: 37,5 euro/uur

Kilometervergoeding: 0,40 euro/km

Fietsvergoeding: 0,20 euro/km

 

175 euro (vanaf een tweede lid van hetzelfde gezin vervalt de testforfait voor gebruik van het toestel en is de prijs 75 euro/uur.)

 

225 euro

 

225 euro

225 euro

bottom of page