top of page

ONZE WERKING

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
In ons centrum werkt de kinderpsychiater vooral intermediair en superviserend.

Wat betekent dat na aanmelding in overleg wordt bepaald welke medewerker een eerste aantal gesprekken met u voert. Daarna overlegt uw behandelende therapeut met de kinderpsychiater over de nog ontbrekende puzzelstukken, en wordt bekeken wie, wat en hoe verder. Na de eerste gesprekken volgen nog één of meerdere adviesgesprekken met de kinderpsychiater, samen met u en uw behandelende therapeut.
 

Ook lopende begeleidingen worden regelmatig tijdens teamvergaderingen met/door de kinderpsychiater besproken en opgevolgd.

Omdat de onderzoeken onder supervisie van de kinderpsychiater gebeuren hebt u al bij aanvang een verwijsbrief van huisarts of kinderarts voor een ‘(nieuwe) uitgebreide kinderpsychiatrische evaluatie’ nodig.

U betaalt een afgesproken honorarium rechtstreeks aan de medewerker. Zie tarieven.

Daarnaast kan u ook nog een bedrag gevraagd worden dat op naam van de kinderpsychiater wordt aangerekend voor de supervisie en gezamenlijke interpretatie van het onderzoek. Dit bedrag wordt verdeeld onder de medewerkers voor de werking, samenwerking en het onrechtstreekse werk verbonden aan begeleidingen (zoals telefoons, e-mails, contacten met derden etc.)

Hiervoor ontvangt u een getuigschrift voor verstrekte hulp tegen terugbetalingstarief, dit betekent dat u het gehele bedrag terugkrijgt van uw ziekenfonds. Onze praktijk werkt regelmatig met het systeem sociale derdebetaler. Indien gewenst kan de betaling dus rechtstreeks met uw ziekenfonds geregeld worden. Hiervoor hebben wij de naam van uw ziekenfonds en het rijksregisternummer van uw kind nodig (het eenvoudigst is kleefbriefjes te voorzien).

Lopende begeleidingen worden besproken en opgevolgd in een multidisciplinair kort of uitgebreid overleg. De betaling van deze overlegmomenten wordt sowieso rechtstreeks met uw ziekenfonds geregeld. Er is hier dan ook geen eigen aandeel te betalen.

Voor een consultatie bij de kinderpsychiater, zonder de aanwezigheid van uw behandelaar, moet u remgeld betalen. De kinderpsychiater is niet-geconventioneerd, dit betekent dat hij de duur en het honorarium van de consultatie zelf kan bepalen. Ook voor het remgeld hanteren we het basistarief van 72 euro per uur.

 

 

Wat meebrengen naar een intake gesprek?
 

  • een verwijsbrief van uw huisarts of kinderarts

  • kleefbriefjes van uw zoon of dochter

  • de identiteitskaart van uw zoon of dochter

  • eerdere verslaggeving

Tarieven eigen bijdrage

U kan bij ons dus terecht voor psychotherapie, diagnostiek, netwerkoverleg, …

Voor de eigen bijdrage hanteren wij een basistarief van 72 euro/uur.

Na een aanmelding wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens dit intakegesprek wordt besloten of een diagnostisch onderzoek aangewezen is.
De totale kostprijs van een diagnostisch onderzoek is afhankelijk van het aantal testmomenten. Als richtlijn kan je hanteren: intake + 6 contactmomenten + adviesgesprek.

Voor psychotherapie bieden sommige ziekenfondsen een beperkte terugbetaling. 

U kan cash, met bancontact of via de bancontact/payconiq app betalen.

AFSPRAAK ANNULEREN
 

Indien u niet aanwezig kan zijn op een afspraak, vragen wij u deze ten laatste 48 uur voorafgaand aan de afspraak telefonisch te annuleren (tussen 9-13u). Als u een e-mail stuurt is een annulering pas geldig als u bevestiging hebt gekregen van ontvangst. Wij vragen u geen annuleringen te sturen per sms.

Voor afspraken die niet tijdig geannuleerd werden, wordt de prijs van de consultatie aangerekend, zijnde 72 euro of meer.

 

Spijtig genoeg moeten wij vaak mensen teleurstellen met een lange wachttijd. De dokter en therapeuten trekken minstens 1 à 1.5u voor u uit en kunnen in die tijd niemand anders helpen. 


 

TIMING
 

Afhankelijk van een aantal factoren (zoals agenda, aard, complexiteit van de problemen, aard van de vraag, schoolvakanties, …) kunnen wij volgende tijdspannes vooropstellen: 

  • Tijd tussen eerste aanmelding en verkennend gesprek: 1 maand

  • Tijd tussen verkennend gesprek en start diagnostisch onderzoek: 3 maanden

  • Diagnostisch onderzoek: 8 tal weken

  • Tijd tussen adviesgesprek en verslag: 6 weken 

Wij streven ernaar ons aan deze termijnen te houden; het kan uiteraard zijn dat het proces door gunstige omstandigheden sneller verloopt, en door ongunstige omstandigheden trager verloopt.

VOORSCHRIFTEN

Wij versturen geen geneesmiddelen voorschriften met de post. Indien u tussentijds voorschriften aanvraagt, kan u die afhalen aan ons secretariaat nadat Anne of uw therapeut heeft laten weten dat ze klaarliggen.

 

ONZE THERAPIEHOND LOU

We hebben vele jaren het plezier gehad om te werken met een therapiehond in onze praktijk. Omstandigheden, zoals de Covid pandemie, hebben ons doen besluiten om Lou op welverdiend pensioen te laten gaan. Door de maandenlange onderbrekingen was Lou niet meer getraind als therapiedier, en we merkten helaas dat een terugkeer naar de werkvloer een heel grote inspanning vroeg. 

PRIVACY VERKLARING

Hier kan u onze privacy verklaring nalezen.

Praktisch
_7.jpg
_KCtreinspoorHal.jpg
Basistarief

verkennend gesprek

PsychotherapieAdviesgesprek (gemiddeld 2u)
 
Netwerkgesprek/installatievergadering

met meerdere therapeuten

Extra verslaggeving
(verslagen voor FOD,
VAPH, GON, orthoscopics…) 
Bij een diagnostisch traject is een basisverslag inbegrepen.Schooloverleg
Gesprek/onderzoek
op verplaatsing


 

Orthoscopie (gekleurde bril)

Forfait diagnostiek,
gebruik testmateriaal

72 euro/uur

 

72 euro/uur

72 euro/uur

 

 

144 euro

 

(gemiddeld) 144 euro

72 euro/therapeut/uur

72 euro 

 

Gesprek/onderzoek 72 euro/uur

Effectieve reistijd: 36 euro/uur

Kilometervergoeding: 0,40 euro/km

Fietsvergoeding: 0,20 euro/km

 

175 euro (vanaf een tweede lid van hetzelfde gezin vervalt de testforfait voor gebruik van het toestel en is de prijs 72 euro/uur.)

 

75 euro

 

bottom of page