top of page
Peter Nordin-2.jpg

Kinder- en jeugd psychiater

Peter Nordin

Diagnostiek

Na uw aanmelding via ons online aanmeldingsformulier kan u eventueel worden uitgenodigd op een verkennend keuze-gesprek. Tijdens dit gesprek wordt erg dieper ingegaan op uw aanmelding en wordt u een voorstel gedaan. Dit kan een doorverwijzing naar een andere dienst of een ander centrum zijn, of een begeleiding en/of diagnostiek binnen Kinderen Centraal. Na het verkennend keuze-gesprek wordt u gevraagd uw keuze om op te starten bij Kinderen Centraal te bevestigen. 

Als u wil opstarten vragen wij u op dit moment een administratieve opstartkost van 150 euro te betalen. Deze kost gaat naar de werking van Kinderen Centraal en de uren achter de schermen, niet naar de behandelende therapeut. 

Een verkennend keuze-gesprek: 

We vragen in het aanmeldingsformulier reeds naar de volgende onderwerpen en nodigen u uit om uw antwoorden samen te overlopen en indien nodig te verdiepen tijdens een verkennend keuze-gesprek. 
 

 • voorgeschiedenis

 • medische gegevens

 • pedagogische en schoolse gegevens

 • gezinssituatie

 • draagkracht van gezin

 • aanwezigheid van netwerk

 • zintuiglijke, cognitieve of neurologische problemen

 • (psycho-) motorische ontwikkeling

 • het sociaal gedrag en emotioneel functioneren

 • huidige problemen

 • ...

 

verdere traject:

Na het verkennend keuze-gesprek stelt de medewerker u een traject voor, er wordt besproken of onderzoek wenselijk is en welke onderzoeken er noodzakelijk zijn. Indien nodig wordt er door­verwezen naar andere instanties. U wordt op de hoogte gebracht van de kosten hieraan verbonden. U kan hierna beslissen of u op ons voorstel wenst in te gaan. Er worden afspraken gemaakt voor verdere onderzoeken. In sommige gevallen is geen onderzoek noodzakelijk maar wordt enkel een therapeutische begeleiding geadviseerd.

Indien onderzoek aangewezen is, worden alle afspraakdata vastgelegd. Gewoonlijk zijn een 5 - 7  tal consultaties noodzakelijk. Het is mogelijk dat tijdens het intakegesprek (eerste gesprek van het traject, ná het verkennend keuze-gesprek) vragenlijsten worden meegegeven. Tussentijds kan een afspraak bij de kinderpsychiater aangewezen zijn. Van zodra u wordt uitgenodigd voor een afspraak bij de kinderpsychiater hebt u een verwijsbrief van de huis- of kinderarts nodig.

Wanneer het volledige onderzoek is afgerond, volgt een adviesgesprek, eventueel samen met de kinderpsychiater. Mocht verdere therapie of begeleiding noodzakelijk zijn dan krijgt u daar tijdens dit gesprek informatie over. Tevens zorgen we voor adviezen die nuttig kunnen zijn voor de situatie thuis of op school.

Na afloop van het diagnostisch traject ontvangt u daarvan een verslag.

U kunt nadien steeds bij ons terecht voor advies of therapeutische begeleiding. Uw dossier blijft bij ons bewaard.

bottom of page