top of page
Search

DE ORTHOSCOPICS TEST (uniek in België)

Hoe de juiste bril je leven beïnvloedt

Als u volgende symptomen herkent kan u lijden aan visuele informatieverwerkingsproblemen of visuele stress (Vision Linked Stress Syndrome (VLSS)). Zij kunnen voorkomen ondanks ‘perfect zicht’.

LEESPROBLEMEN

Visuele informatieverwerkingsproblemen beïnvloeden sterk de ontwikkeling van vlot lezen en van begrip van wat gelezen werd. VLSS is geen dyslexie maar komt veel voor bij mensen met dyslexie!

l Tekst ziet er vreemd uit (letters bewegen, zitten te dicht opeen, ...) l Traag of moeiijk lezen l Zwak leesbegrip l Verkeerd lezen van woorden l Moeite om naar de volgende regel te springen l Woorden of regels overslaan l Traag of haperend lezen l Vaak pauzeren l Lezen vermijden l Moeite met overgang bord/boek l Moeite met het lezen van partituren l Slechte concentratie l Vermoeide ogen (tranen, wrijven, roodheid) l Algemene vermoeidheid l Hoofdpijn l Problemen met schrift l Moeite met overschrijven l Ongelijk schrift l Schrift dat naar boven of beneden helt l Wisselvallige spelling

ZWAKKE MOTORIEK l Zwak dieptezicht l Onhandigheid l Struikelen l Moeite met de bal aanpakken l Moeite met inschatten afstanden l Autorijden (fietsen etc) vraagt extra inspanning

GEVOELIGHEID AAN LICHT

l Last van een gloed, flikkering, tl-buizen of fel licht l zonlicht en soms zelfs lichten ‘s nachts l Computergebruik is vermoeiend of inspannend

MOEITE MET REKENEN

l In kolommen of rijen staan de cijfers foutief l Slordigheidsfouten in rekenen l Weinig motivatie l De punten/resultaten geven niet de inspanning weer.

Met orthoscopie bedoelen we het gebruik van gekleurde glazen om de symptomen van ‘Visuele Stress’ of ‘Visuele informatieverwerkingsproblemen’ (Vision Linked Stress Syndrome (VLSS)) te verlichten. Er kunnen symptomen aanwezig zijn zonder aanwijsbare oorzaak. We voeren het orthoscopisch onderzoek uit met speciaal ontworpen software en een unieke kleurenprojector, de ‘Read Eye’. Er worden vele verschillende kleuren licht gebruikt om de optimale respons van een persoon te bepalen. Die kleur wordt dan vastgelegd en naar het labo van Hoya UK gestuurd om volgens de exacte specificaties glazen te kleuren. De kleur van uw glazen is erg individueel bepaald en kan mettertijd veranderen. De orthoscopics test bestaat uit twee luiken.

Wij onderzoeken of er storing zit op de communicatie tussen visuele prikkels en de verwerking ervan in de hersenen.

Tijdens het eerste deel van de test overlopen we de vragenlijst en stellen bijkomende vragen afhankelijk van de problemen die u vermeldt. We onderzoeken de werking van uw zintuigen, werkgeheugen, evenwicht,... met een reeks leuke, grappige, vreemde testjes, zonder kleurenfilter.

In het tweede deel zoeken we met de speciale software en lamp naar de kleur die eventuele moeilijkheden het meest verlicht. U zal misschien ervaren hoe het projecteren van een kleur effect kan hebben op uw werkgeheugen, smaak, kracht, zicht, spraak, ...

Een volledige test duurt ongeveer anderhalf uur. Het onderzoek is ontspannen, leuk en u ervaart geen ongemakken. Er worden geen oogdruppels of dergelijke gebruikt. De test kan ook uitgevoerd worden bij jonge kinderen.


IAN JORDAN

Wij zijn niet geschoold om de gezondheid van uw ogen te onderzoeken, daarvoor verwijzen we u graag door naar uw oogarts. Aangezien uw gekleurde glazen op uw oogsterkte kunnen gemaakt worden is het sowieso aangewezen uw ogen, indien nodig, al op voorhand te laten controleren bij uw opticien of oogarts om uw eventuele brilsterkte te laten bepalen.

Optiek Goovaerts bestelt voor ons de gekleurde glazen. Zij bieden uiteraard ook verdere service aan indien gewenst. (www.optiekgoovaerts.be)


Gezondheid van de ogen

Wij zijn niet geschoold om de gezondheid van uw ogen te onderzoeken, daarvoor verwijzen we u graag door naar uw oogarts. Aangezien uw gekleurde glazen op uw oogsterkte kunnen gemaakt worden is het sowieso aangewezen uw ogen, indien nodig, al op voorhand te laten controleren bij uw opticien of oogarts om uw eventuele brilsterkte te laten bepalen.

Optiek Goovaerts bestelt voor ons de gekleurde glazen. Zij bieden uiteraard ook verdere service aan indien gewenst. (www.optiekgoovaerts.be)

644 views0 comments

ความคิดเห็น


bottom of page